Sikker brug

Rengøringsmidler er sikre, når de anvendes og opbevares ifølge anvisningerne på etiketten. Sørg altid for at læse og følge anvisningerne nøje. A.I.S.E. har i samarbejde med producenterne udviklet nedenstående sætninger og ikoner, som kan findes på emballagen til produkterne. 

Dette sikrer, at alle producenter kan give en klar og enkel information om sikker anvendelse af produkterne, og som samtidig går forud for kravene i lovgivningen. Ikonerne findes i dag på hovedparten af de produkter, der sælges i Europa.

Opbevares utilgængeligt for børn.


Undgå kontakt med øjnene.

 Skyl øjnene grundigt med vand, hvis
produktet kommer i øjnene.


Vask hænderne efter brug.


Folk med følsom eller beskadiget hud bør undgå længere tids kontakt med produktet.Må ikke indtages.

 Ved indtagelse af produktet, søg lægehjælp.


Brug kun den originale beholder til opbevaring af indholdet.


Bland ikke produktet med andre produkter.


Luft ud efter brug.


Brug kun den originale beholder ved ny påfyldning fra refill.


Brug med tørre hænder.


Luk låget rigtigt.


Luk posen rigtigt.


Må ikke punkteres, knækkes eller klippes.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français